Her gün bir ekmek, bir CUMHURİYET    CUMHURİYET           ANKARA CUMOK           HABERLER           ETKİNLİKLER           YOLUMUZU AYDINLATANLAR           BASINDA      
      

KADINLAR ALANLARDAYDI; ÇOCUK İSTİSMARININ AFFI OLMAZ

6 Ocak 2020

Çocukların kendilerine tecavüz eden kişilerle evlendirilmelerini öngören yasal düzenlemeye karşı tepki gösteren; aralarında Ankara CUMOK’un da bulunduğu demokratik kitle örgütleri ve özellikle de kadınlar alanlardaydı.

TBMM’de ikinci yargı paketinde getirilmesi beklenen “çocuk istismarında evlilik yoluyla af” düzenlemesi büyük tepki topladı. Meclis’in yeni yasama döneminde ikinci yargı paketinde üçüncü kez çocuk yaşta evlilikleri af kapsamına alan düzenlemenin görüşülmesi bekleniyor. “Çocuk istismarında evlilik yoluyla af” düzenlemesine tepki gösteren çok sayıda sivil toplum örgütü ve kurum temsilcisi “Çocuk İstismarının Affı Olmaz” şiarıyla birçok kentte ortak basın açıklaması düzenledi.

Ankara’da aralarında Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Yargıçlar Sendikası ve Ankara CUMOK’un da bulunduğu 88 kurum ve kuruluş düzenlemeye karşı Ulus’ta basın açıklaması yaptı.

Kurumlar adına açıklama yapan Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği Başkanı Prof. Dr. Bahar Gökler, “Bu düzenlemeyle tecavüzcülere af yolu açılmakta, bir başka deyişle ‘cezasızlık’ getirilmektedir” dedi. Devletin görevinin, çocuk hakları doğrultusunda çocukların zararına işleyen geleneksel uygulamaları ortadan kaldırmak ve çocuklara ilişkin yasaları oluştururken çocukların yüksek yararını gözetmek ve öncelemek olduğunu belirten Gökler, evliliğin çocukların korunması için çözüm olamayacağını ifade etti.

Gökler, “Çözüm, çocuk koruma sisteminin güçlendirilmesinden geçmektedir. Cinsel istismara uğramış, erken yaşta gebe kalmış kız çocuklarını ve bebeklerini koruyan, destekleyen ve bu tür durumların yaşanmasını önleyecek sosyal politikaların ivedilikle hayata geçirilmesi gerekmektedir” diye konuştu. Gökler, “Çocuklarla evlenmek suçtur; suçu işleyen ve suça katılan tüm yetişkinler ceza almalıdır. Devletin görevi, çocukların yararını gözetmek ve öncelemektir” çağrısında bulundu.


BASIN AÇIKLAMASI