Her gün bir ekmek, bir CUMHURİYET    CUMHURİYET           ANKARA CUMOK           HABERLER           ETKİNLİKLER           YOLUMUZU AYDINLATANLAR           BASINDA      
      

CUMOK NEDİR

CUMOK hareketi, Mustafa Ekmekçi ve İlhan Selçuk’un Cumhuriyet Gazetesi okurlarının, gazeteye sahip çıkması ve okur örgütlenmesini sağlamak üzere yazdığı gazete yazılarıyla filizlenmiştir. Ardından, Erol Geyran’ın Cumhuriyet Gazetesi’ne verdiği ilanı, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Deniz Som’un Vaziyet köşesinde duyurmasıyla birlikte, yapılan toplantılar sonucunda 3 Aralık 1995 tarihinde oluşmuştur.

CUMOK; Cumhuriyet Gazetesi okurlarından oluşan bir gönüllülük hareketidir. Cumhuriyet Gazetesi Okurları CUMOK olarak tanımlanır.

CUMOK hareketi; Cumhuriyet Gazetesi’nden bağımsız olarak, ancak gazetenin kuruluş ilke ve amaçları baz alınarak bir araya gelmiş okur topluluğudur.

Cumhuriyet Vakfı’nın kuruluş senedinin “Sunu” bölümünde de yer aldığı gibi “Cumhuriyet’in okurlarıyla bütünleşmesinin somut koşullarını yaratmak” vakıf yönetimine ve gazete yönetimine bir görev olarak verilmiş, böylece “Okur, vakıf yoluyla gazetesini daha çok sahiplenecektir” denilmiştir. Bu anlamda CUMOK “Cumhuriyet’in gerçek sahipleri”dir.

CUMOK; çoğulcu demokrasinin gelişmesi yolunda çalışan, bir aydınlanma hareketidir.

Genellikle her il veya ilçenin adı başa getirilerek yerelleştirilir. Örneğin Ankara CUMOK, İstanbul CUMOK, İzmir CUMOK, Eskişehir CUMOK, vb.

İNSAN HAKLARI, BAĞLAMINDA CUMOK

CUMOK; “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi”nde tanımlanan, tüm insanların özgür, eşit olduğuna, ırk, renk, cinsiyet, dil, toplumsal köken, mülkiyet ayrımı yapmaksızın, insanların bireysel özgürlüklere ve güvenli bir ortamda yaşama hakkına sahip olması gerektiğine inanır ve savunur.

CUMOK; herkesin yasa önünde eşit olduğunu, işkence, zulüm ve insanlık dışı aşağılayıcı hiçbir davranışa uğramaması gerektiğini savunur.

CUMOK; hiç kimsenin özel yaşamına, ailesine, evine, düşünsel üretimine karışılmaması gerekliliğine ve yasalarla korunması gerektiğine inanır.

CUMOK; her insanın seyahat etme ve oturma özgürlüğüne inanır.

CUMOK; herkesin barış içinde toplanma, örgütlenme hakkı olduğuna, baskı ve zorlamayla düşüncelerine etki edilmemesi gerektiğine, Atatürk’ ün “Fikri hür vicdanı hür” tanımlamasına uygun bireyler olması gerektiğine inanır.

CUMOK; insan emeğinin değerini bulmasına, herkesin elverişli koşullarda çalışmaya, işsizliğe karşı korunmaya hakkı olduğuna ve sendika kurma, sendikalara üye olma haklarının olduğuna inanır.

CUMOK; her insanın, ailesinin sağlığı ve iyi yaşaması için gerekli yeterli yaşama standartlarına sahip olması gerektiğine inanır.

CUMOK; her insanın, en azından temel eğitim sürecinin ücretsiz ve eşit olması gerektiğini savunur.

CUMOK; her insanın kültürel yaşama katılma sanat ve bilimsel gelişmelerden yararlanma hakkı olduğunu savunur.

CUMOK; her insanın kişi hak ve özgürlüklerini kullanma ve kullanırken de başkalarının hak ve özgürlüklerine saygı göstermesi gerektiğini savunur.

ATATÜRK VE CUMHURİYET İLKELERİ BAĞLAMINDA CUMOK

CUMOK; Atatürk’ün 1930’da “Demokrasi prensibinin, en modern ve mantıki uygulanmasını sağlayan hükümet şekli cumhuriyettir” sözünden hareketle başta Atatürk devrim ve inkılapları ve anayasanın değiştirilemez maddeleri olan;

MADDE 1. – Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
MADDE 2. – Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.
MADDE 3. – Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.
Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.
Milli marşı "İstiklal Marşı" dır.
Başkenti Ankara'dır.

maddelerini ödünsüz savunur.

CUMOK; ortak paydası, Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyetin varlığına inanan bireylerle, aydınlanma, demokratikleşme ve Atatürk devrimlerine yönelik çalışmalar yapar.

CUMOK; Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünü ve devletin, demokratik, lâik ve sosyal hukuk ilkelerine bağlı olmasını savunur.

CUMOK; Hiçbir tüzel ya da özel yapıya bağlı olmadığı gibi, Atatürk’ ün tam bağımsızlık ilkesinden hareketle bağımsızlığı kendine rehber edinmiştir.

CUMOK; Cumhuriyetin ana ilkeleri olan Atatürkçülüğün ışığında, gazetemiz Cumhuriyet’in kuruluş ilke ve amaçları bağlamında, Atatürk ilke ve devrimlerine karşıdevrimci saldırılar karşısında, okurları ve demokratik yapılarla eylem birliği yaparak aydınlanmayı destekler.

CUMOK; Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’unun son bölümünde yer alan “Gençliğe Sesleniş”te, gençliğe yüklediği misyon doğrultusunda, gençliğe Atatürk ve Cumhuriyet ilkelerinin öğretilmesi, geliştirilmesi, gençler arasında Atatürkçü Düşünce’nin yaygınlaştırılması, okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi, gençlerin yaşamlarının iyileştirilmesi için destekler ve bu yönde çalışmalar yapar.

CUMHURİYET GAZETESİ BAĞLAMINDA CUMOK

CUMOK; Cumhuriyet Gazetesinin yaygınlaşması, okur kitlesinin çoğalması için çalışmalar yapar. Cumhuriyet Gazetesinin satış, reklam ve dağıtımı konusunda gazeteye destek sağlar, öneriler sunar.

CUMOK; Cumhuriyet Gazetesine ve yazarlarına karşı içten ya da dıştan yapılacak her tür saldırı karşısında -kuruluş ilkelerinden sapmaması koşuluyla- gazetenin ve yazarlarının yanında yer alır.

CUMOK; Cumhuriyet Gazetesi’nin doğru, sansürsüz, güvenilir, bağımsız, özgürlükçü ve çoğulcu demokrasinin sözcüsü olmasını destekler ve gazeteyi bu bağlamda yönlendirmeye çalışır.

CUMOK; Cumhuriyet Gazetesi’nin kuruluş ilke ve amaçlarına aykırı olan her tür sapmayla mücadele eder. Gereğinde, gazetenin ve vakfın yayın ilke ve amaçlarından sapması halinde Cumhuriyet Gazetesi’nin yönetim kadrosunu ve yazarlarını uyarma ve tekrar kuruluş çizgisine dönmesi yolunda çalışmalar yapar.

CUMOK; Cumhuriyet Gazetesi’nde kullanılan dilin öz Türkçe olmasını destekler ve bu yönde gazeteyi yönlendirmeye çalışır.

CUMOK; Atatürk’ ün “Ne Mutlu Türküm Diyene” sözünden hareketle, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan ve kendini Türk olarak duyumsayan her bireyin düşüncelerinin gazetede yer almasına çalışır.

CUMOK; Türkiye Cumhuriyeti içinde yaşayan tüm bireylerin aydınlanması için Cumhuriyet Gazetesi’nin bastığı yayımladığı eklerin, kitapların, insan hakları, cumhuriyet ve Atatürk ilkelerine uygun olması için çalışır ve satışına, yaygınlaşmasına yardımcı olur.

GÖNÜLLÜ BİREYLER BAĞLAMINDA CUMOK

CUMOK; Cumhuriyet Gazetesi Okurları’ nın dayanışmasını, birlikteliğini, paylaşımını amaçlar. Bu amaç doğrultusunda kültürel, sanatsal, turistik, sağlık amaçlı etkinlikler düzenler.

CUMOK; yapısında bulunan gönüllü bireylerin birbirleriyle iletişimini sağlamak, güçlendirmek için tüm haberleşme kanallarını (web sitesi, sosyal medya hesapları, telefon haberleşmesi, gazete ilanları vb.) kullanır.

CUMOK; tüm il ve ilçelerdeki CUMOK oluşumları birbirleriyle iletişim ağlarını güçlendirerek birbirlerine destek olurlar. Tüm CUMOK bileşenleri, CUMOK oluşumu olmayan bölgelerde CUMOK’un kurulmasına ve gelişimine katkıda bulunur.

CUMOK; yapısında gönüllü olarak bulunan, çalışan bireylerin kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmak ve toplumu aydınlatmak için söyleşiler, paneller, konferanslar düzenler.

CUMOK; Cumhuriyet Gazetesi’nin okuruyla bütünleşmesi için, okurlarının düşüncelerinin, görüşlerinin gazeteye aktarılması yolunda çalışmalar yapar.

CUMOK; Cumhuriyet Gazetesi yazarlarıyla okurlarını buluşturmak, aralarında sıcak iletişimin kurulması için çalışmalar yapar.

Cumhuriyet Gazetesi okuyan herkes CUMOK’tur anlayışından hareketle, sosyal medya hesapları, web sitesi ve e-posta yoluyla ulaşan veya kişisel olarak kendini CUMOK’lu tanımlayan herkes doğal CUMOK bileşenidir.https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Epi-leather-Mini-Soft-Trunk-Bag-M68721-Blue-Green-Yellow-2544-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Monogram-Empreinte-Artsy-MM-M43237-MARINE-ROUGE-3777-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Width-4cm-Belt-1307-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Men-s-Sandals-Damier-Graphite-Pixel-Canvas-Green-5344-fr.html https://babasacs.de/Celine-Twisted-Cabas-Small-Bag-In-CamelOrange-Calfskin-fr-2079 https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Enchappe-Bag-Charm-and-Key-Holder-03-670-fr.html https://babasacs.de/Celine-Noir-Strap-Clutch-Strap-Palmelato-Bag-fr-2119 https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Multi-Pochette-Accessoires-Bag-M44813-01-3459-fr.html https://babasacs.de/Saint-Laurent-Small-Sac-De-Jour-Croc-Embossed-White-Bag-fr-3308 https://babasacs.de/Fendi-Peekaboo-Medium-Gradient-Patchwork-Tote-Bag-Nude-Multi-fr-748 https://babasacs.de/Fendi-Apricot-Embossed-Leather-Messenger-Bag-fr-441 https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Stellar-Sneakers-Boots-Leopard-Print-6700-fr.html https://babasacs.de/LOUIS-VUITTON-V-TOTE-BB-MONOGRAM-EMPREINTE-M44419-BEIGE-BLUE-3979-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Petite-Malle-Bag-Monogram-Canvas-White-3546-fr.html https://babasacs.de/Dior-Panarea-Medium-Shoulder-Bag-Black-Lambskin-Leather-Golden-Hardware-9625-fr-178 https://babasacs.de/Louis-Vuitton-LV-Cloches-Cles-Bag-Charm-And-Key-Holder-740-fr.html https://babasacs.de/LOUIS-VUITTON-BREA-MM-Monogram-Vernis-Leather-In-Magenta-4069-fr.html https://babasacs.de/Hermes-Bearn-Gusset-Wallet-In-Crevette-Epsom-Leather-fr-1354 https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Monogram-Vernis-Patent-Leather-Spring-Street-Bag-M90375-Black-4119-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Monogram-Empreinte-Sarah-Wallet-Rosy-7753-fr.html https://babasacs.de/Prada-Saffiano-Small-Double-Zip-Executive-Tote-Bag-Blue-fr-2835 https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Hot-Springs-Mini-Backpack-Bag-Pink-2032-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-6-Key-Holder-Monogram-Canvas-M60701-Fuchsia-591-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Monogram-Hoodie-Jacket-Black-1526-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Shearling-LV-Cozy-Mules-07-5408-fr.html https://babasacs.de/Bvlgari-Serpenti-Snake-Veins-Leather-Shoulder-Bag-Apricot-605-fr-1978 https://babasacs.de/Louis-Vuitton-LV-Heart-Patches-Sock-Sneakers-Boots-Black-6565-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Box-Phone-Case-M68523-Brown-7381-fr.html https://babasacs.de/Fendi-2Jours-Blue-Ferrari-Leather-Clinch-Bolt-Bag-fr-320 https://babasacs.de/1:1-Hermes-Wallet-H006-Wallet-Coffee-fr-1495 https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Damier-Artsy-N411173-White-2253-fr.html https://babasacs.de/Prada-Saffiano-Lux-Double-Zip-Tote-Bag-Light-Gray-fr-2864 https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Men-s-Outdoor-Messenger-Shoulder-Bag-M33435-Blue-1899-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Petite-Malle-M52108-Black-3560-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Damier-Azur-Silk-Scarf-90x90cm-Pink-4835-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Bag-Charm-and-Key-Holder-Ring-01-606-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Epi-Leather-Toiletry-Pouch-26-Bag-M41085-Fuchsia-4230-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Pochette-Metis-M44366-Brown-3581-fr.html https://babasacs.de/LOUIS-VUITTON-BREA-MM-Monogram-Vernis-Leather-In-CHERRY-4065-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Vintage-Monogram-Vernis-Mini-Container-Bag-Amarante-4165-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Sunglasses-101-957-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Calf-Leather-Belt-40mm-Width-M9121S-Black-1133-fr.html https://babasacs.de/Prada-Glace-Calf-Twin-Pocket-Tote-Bag-Black-fr-3008 https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Monogram-cashmere-Scarf-180x30cm-coffee-4935-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Very-Hobo-M53346-M53347-4678-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Zippy-Wallet-in-Monogram-Canvas-M67246-7670-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Monogram-Espadrilles-Black-Gold-Logo-5674-fr.html https://babasacs.de/Hermes-Birkin-35cm-Togo-leather-Handbags-Light-Purple-Silver-fr-890 https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Grained-Calf-Leather-Starboard-Flat-Espadrilles-Black-5652-fr.html https://babasacs.de/Bvlgari-New-Hand-Carry-Serpenti-Ferrari-Leather-Bag-Red-80381-fr-1935 https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Luxembourg-Men-s-Sneakers-Top-Quality-28-5271-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Scarf-175x30cm-5114-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-6-Key-Holder-Monogram-Canvas-Peach-595-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Mink-Fur-Bom-Dia-Flat-Mules-Brown-5862-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Run-Away-Sneakers-Monogram-Canvas-Black-Gold-6640-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Heel-10.5cm-Matchmake-Pumps-1A3PRJ-White-6003-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-City-Steamer-MM-Tote-Bag-M53755-Black-Beige-Tan-4467-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Damier-Graphite-3D-Canvas-Pochette-Voyage-MM-Bag-N60444-Gray-1975-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Capucines-BB-Bag-Python-Handle-N92042-Magnolia-2154-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Cotton-Supreme-Hoodie-Red-1414-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Iphone-Case-LV41-98-fr.html https://babasacs.de/LOUIS-VUITTON--NEO-VIVIENNEM-M54057-Noir-4407-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-X-Supreme-Card-Holder-906-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Toiletry-Pouch-19-Bag-M47544-Monogram-Eclipse-Canvas-1996-fr.html https://babasacs.de/Replica-Dior-Lady-Default-Handbag-Lambskin-Cheap-Price-fr-109 https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Seashore-Flat-Slippers-Espadrilles-Black-5740-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Epi-leather-Tuileries-Tote-Bag-M54387-Noir-2602-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Sunglasses-104-966-fr.html https://babasacs.de/Hermes-Bearn-Gusset-Wallet-In-Bamboo-Epsom-Leather-fr-1464 https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Run-Away-Women-s-Men-s-Sneakers-Leather-Black-6666-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Scarf-177x46cm-5131-fr.html https://babasacs.de/Givenchy-Antigona-Large-Leather-Shopping-Tote-Bag-Animal-Print-fr-2420 https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Vernis-Miroir-Patent-Leather-Venice-Card-Holder-M63855-Fuchsia-7798-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Bandeau-8x120cm-11-4766-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-V-Tote-MM-M44397-bag-3983-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Width-3.5cm-Belt-1247-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Monogram-Eclipse-Canvas-Webbing-On-The-Go-Width-30mm-Belt-Black-1207-fr.html https://babasacs.de/Balenciaga-First-Anthracite-fr-1799 https://babasacs.de/Celine-Small-Luggage-Tote-Orange-Leather-Bag-fr-2137 https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Dog-Carrier-40-M42024-Brown-6858-fr.html https://babasacs.de/Fendi-B-Fab-Blue-Crocodile-Veins-Leather-Medium-Top-handle-Bag-fr-362 https://babasacs.de/Louis-Vuitton-New-Wave-Camera-Bag-M53682-4035-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-LV-Cloches-Cles-Bag-Charm-And-Key-Holder-743-fr.html https://babasacs.de/Hermes-Birkin-30cm-Togo-leather-Handbags-blue-silver-fr-957 https://babasacs.de/Celine-Blade-Flap-Calfskin-Leather-Shoulder-Bag-Peach-5368-fr-2039 https://babasacs.de/Louis-vuitton-brazza-zippy-wallet-7382-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Pochette-Metis-M43628-Brown-3587-fr.html https://babasacs.de/LOUIS-VUITTON-MEDIUM-PALLAS-BB-MONOGRAM-Safran-M41243-3134-fr.html https://babasacs.de/Luxury-Imitation-Hermes-Wallet-H6023-Wallet-Yellow-fr-1500 https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Seashore-Flat-Slippers-Espadrilles-Black-5740-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Lockme-Ever-Top-One-Handle-Bag-M51395-Black-4547-fr.html https://babasacs.de/Replica-Hermes-Wallet-H001-Ladies-Ostrich-Skin-Red-fr-1597 https://babasacs.de/Chloe-Faye-Medium-Leather-Shoulder-Bag-Tan-fr-2290 https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Heel-10cm-Embroidered-Logo-Stretch-Textile-Silhouette-Ankle-Boots-Fuchsia-5453-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-B-Blossom-Ring-Gold-221-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Horizon-55-Trolley-Travel-Luggage-Bag-Epi-Leather-M23214-Red-6883-fr.html https://babasacs.de/Saint-Laurent-Medium-Rive-Gauche-Bag-In-Grey-Crocodile-Leather-fr-3335 https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Mahina-Asteria-M54672-2822-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Monogram-Canvas-Taiga-Leather-Pochette-Voyage-MM-Bag-Yellow-7848-fr.html https://babasacs.de/Replica-Hermes-Steve-H2812-Ladies-Lambskin-Khaki-Handbag-fr-1427